Använda avancerade verktyg > Om anpassade funktioner > Importera anpassade funktioner
 

Importera anpassade funktioner

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

När du importerar en anpassad funktion löser FileMaker Pro Advanced automatiskt beroenden när anpassade funktioner anropar andra anpassade funktioner.

Så här importerar du anpassade funktioner:

1. Öppna filen dit de anpassade funktionerna ska importeras.

2. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.

3. Klicka på Importera i dialogrutan Hantera anpassade funktioner.

4. Öppna filen som innehåller de anpassade funktioner som du vill importera.

5. Ange ett kontonamn och eventuellt ett lösenord om det efterfrågas. Klicka sedan på OK.

Mer information finns i Öppna filer som är skyddade av lösenord.

6. Markera de anpassade funktioner som du vill importera i dialogrutan Importera anpassade funktioner och klicka sedan på OK.

7. Visa loggfilen för import eller klicka på Öppna loggfil.

Den anpassade funktionen som du importerat visas längst ned i loggfilen. Om FileMaker Pro betraktar funktionen som ogiltig för målfilen (om exempelvis beroende funktioner, fält eller beräkningar saknas i målfilen eller om funktionen innehåller en ogiltig filtypsreferens) omgärdas den importerade funktionen av kommentartecken (/*<funktionsdefinition>*/). Mer information finns i Beroenderegler för anpassade funktioner.

Kommentarer 

Om du avbryter en pågående import måste du manuellt ta bort alla funktioner från målfilen som hunnit importeras.

Relaterade avsnitt 

Om anpassade funktioner

Använda anpassade funktioner

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)