Referens > Funktioner > Designfunktioner > TableNames
 

TableNames

Returnerar en lista över alla tabellförekomster i relationsdiagrammet för databas.

Format 

TableNames (databas)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Exempel 1 

TableNames ("Universitetsdatabas") returnerar tabellförekomsterna

Lärare

Tränare

för databasfilen Universitetsdatabas, om tabellförekomsterna Lärare och Tränare har definierats för filen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera databastabeller

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler