Referens > Referens för scripttriggers > VidLayoutStäng
 

VidLayoutStäng

Utför ett script innan en layout stängs.

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge, Sökläge och Granskningsläge.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 11.0

Kommentarer 

Den här scripttriggern kan aktiveras när fönstret stängs.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt