Söka efter poster > Utesluta poster från sökresultatet
 

Utesluta poster från sökresultatet

Alla poster som inte finns bland de hittade posterna är uteslutna eller dolda. Du kan utesluta ytterligare poster utan att utföra någon ny sökning.

Viktigt  Uteslutna poster tas bara bort tillfälligt från sökresultatet. De finns fortfarande kvar i databasen.

 

För att

Gör så här

Utesluta en viss post

Visa eller välj den post som du vill utesluta och välj därefter Poster > Uteslut.

Utesluta en serie poster

Visa eller välj den första posten av ett antal poster i en följd som du vill utesluta och välj därefter Poster > Uteslut flera. Ange antalet poster som du vill utesluta i dialogrutan Uteslut flera och klicka därefter på Uteslut.

Visa de uteslutna posterna

Gör något av följande:

Klicka på cirkeldiagrammet Knappen Listvisning i statusverktygsfältet.

Välj Poster > Visa endast uteslutna.

Visa alla poster i filen

I bearbetningsläge klickar du på Visa alla i statusverktygsfältet.

I sökläge: Välj Sökposter > Visa alla.

Relaterade avsnitt 

Söka efter poster som inte uppfyller sökvillkoren