Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman > Spara ett layouttema
 

Spara ett layouttema

Om du har ändrat formatattributen på en layout kan du spara ändringarna i ett tema. Genom att spara på temanivå kan du använda temat och alla dess format på andra layouter och importera temat och formaten till en annan fil.

Så här sparar du ett tema:

1. Skapar nya format eller redigera befintliga format i Layoutläge och spara sedan ändringarna. Mer information finns i Redigera eller skapa format i layouter eller Kopiera formateringsattribut i layouter.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

En asterisk (*) visas efter temats namn och pilen blir röd, vilket visar att temats definition har ändrats.

3. Vid Tema klickar du på Knapp för radiell övertoning och gör något av följande:

 

För att

Välj

Spara formatändringar som du har gjort på temanivå

Spara ändringar i tema. Ändringarna tillämpas på alla layouter i filen som använder detta tema. (Mer information finns i Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden.)

Obs!  Standardteman som medföljer FileMaker Pro Advanced visas i hakparenteser ([ ]) i dialogrutan Hantera teman. När du sparar ändringar i ett standardtema kommer namnet att behållas, men hakparenteserna försvinner i dialogrutan Hantera teman, vilket visar att temats attribut inte är desamma som de ursprungliga standardinställningarna. Du kan när som helst tillämpa ett FileMaker Pro Advanced-tema på nytt. Mer information finns i Ändra tema i en layout.

Spara ändringar du gjort i ett nytt tema och låt det ursprungliga temat vara oförändrat

Spara som nytt tema och ange ett nytt namn.

Byta namn på temat

Byt namn på tema och ange ett nytt namn.

Ta bort alla ändringar som gjorts sedan sist du sparade ett format på temanivå

Återställ ändringar i tema.

Kommentarer 

Uppdateringar i FileMaker Pro Advanced-programvaran som innehåller formateringsändringar i de fördefinierade temana eller vissa alternativ för filreparation kan leda till att dina anpassade teman uppdateras. Se Ändra tema i en layout och Ange avancerade alternativ för filåterställning.

Relaterade avsnitt 

Importera layoutteman

Prioritering som används för att visa formateringsattribut