Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format i layouter > Redigera eller skapa format i layouter
 

Redigera eller skapa format i layouter

Du kan redigera visningsattributen i format för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunder. Du kan också skapa nya, anpassade format. Sedan kan du spara ändringarna i den aktuella layouten eller temat.

Redigera eller skapa format:

1. I layoutläge markerar du ett objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden om du vill markera den.

Obs!  Se till att inga objekt eller delar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Ändra visningsattributen för det markerade objektet, layoutdelen eller layoutbakgrunden. Mer information finns i Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund.

En asterisk (*) visas efter formatnamnet och pilen blir röd, vilket visar att visningsattributen inte är desamma som attributen som är sparade i det aktuella formatet.

4. Om du vill välja Format klickar du på Utseende och sedan:

Om du vill redigera ett format väljer du Spara ändringar i aktuellt format.

Vill du skapa ett nytt format väljer du Spara som nytt format, anger ett nytt formatnamn och klickar sedan på OK.

Asterisken försvinner och pilen blir grå Knappen Klistra in, vilket visar att ändringarna har sparats i det aktuella formatet på layoutnivå. Om du har redigerat ett befintligt format, tilldelas alla objekt på den aktuella layouten detta format och formateras om så att alla nya attribut kan visas.

En asterisk visas efter temanamnet i Granskaren och pilen blir röd. Om du har redigerat ett format, innebär det att den markerade formatdefinitionen skiljer sig från formatet med samma namn som redan finns lagrat i det aktuella temat. Om du själv har skapat ett format, innebär det att det markerade formatet inte har sparats i det aktuella temat.

5. Gör något av följande:

Om du vill uppdatera det redigerade formatet eller spara det nya formatet i det aktuella temat, klickar du på Knapp för radiell övertoning och väljer Spara ändringar i tema. Valfri

Du kan spara det nya formatet i ett nytt tema genom att klicka på Knapp för radiell övertoning, välja Spara som nytt tema, ange ett namn för temat och sedan klicka på OK.

Pilen blir sedan grå Utseende.

Byta namn på, ta bort eller återställa ändringar i ett tema:

 

För att

Gör så här

Byta namn på ett anpassat tema

På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Format, klickar på Knapp för skuggfärgspalett och väljer Byt namn på format. Ange ett nytt namn och klicka sedan på OK.

Obs!  Du kan också byta namn på format på fliken Format Utseende.

Ta bort ett anpassat tema

På fliken Format Utseende i Granskaren väljer du Visa alla Placera pilpekaren över formatet du vill radera, klicka på Knapp för skuggfärgspalett och välj Ta bort format.

Markera ett objekt som använder formatet som du vill radera och klicka på fliken Utseende Utseende i Granskaren. Vid Format klickar du på Knapp för skuggfärgspalett och väljer Ta bort format.

Obs!  Om du tar bort ett anpassat format som används på objekt i en layout, återställs objekten till standardformatet för det objektet.

Återställa alla ändringar i formatens layoutnivåerna

I layouten markerar du ett objekt, en delmarkör eller så klickar du på layoutbakgrunden om du vill markera den. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Format, klickar på den röda pilen Utseende och väljer Återställ ändringar i format. Pilen blir sedan grå Knappen Klistra in.

Obs!  Du kan stegvis återställa och återinföra formatändringar genom att välja Redigera > Ångra och Gör om.

Kommentarer 

Du kan inte använda format i andra layouter förrän du har sparat formatet i ett tema.

Om du gör många ändringar i format och tänker spara dem som ett anpassat tema, kan du börja med temat Minimalist eller temat Minimalist Touch som inte har några anpassade format.

Vissa objekt, som knappar, flytande fönster och glidkontroller, har komponenter som kan formateras separat. Om du har en glidkontroll kan du exempelvis skapa separata format för glidpanelerna, punkterna och området i glidkontrollen där punkterna finns.

Relaterade avsnitt 

Kopiera formateringsattribut i layouter

Spara ett layouttema

Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden

Prioritering som används för att visa formateringsattribut