Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman
 

Spara och hantera layoutteman

Du kan skapa teman i FileMaker Pro Advanced genom att göra ändringar i layoutformat och sedan spara ändringarna i temat. Du kan skapa ett nytt tema eller byta namn på det aktuella temat. Du kan inte använda format i andra layouter förrän du har sparat formatet i ett tema.

Du kan använda dialogrutan Hantera teman för att:

se hur många teman som finns i en fil

se hur många layouter varje tema används på

byta namn, duplicera eller ta bort teman från en fil

importera teman från andra FileMaker Pro Advanced-filer