Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format i layouter > Prioritering som används för att visa formateringsattribut
 

Prioritering som används för att visa formateringsattribut

När du ändrar visningsattribut för objekt, layoutdelar eller i layoutbakgrunden visar FileMaker Pro Advanced formateringen enligt en definierad hierarki eller genom företräde. En faktor som avgör om formatattribut visas är om du sparar ändringarna på layoutnivå eller på temanivå. Följande illustration visar ordningen i vilken formateringsändringar visas.

Position

Relaterade avsnitt 

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt

Skapa och arbeta med format i layouter

Visa och använda format i layouter

Redigera eller skapa format i layouter

Spara och hantera layoutteman