Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman > Importera layoutteman
 

Importera layoutteman

Du måste ha fullständig layoutbehörighet till både käll- och destinationsfilerna för att kunna importera teman. Se Ändra behörighet för poster och Ändra layoutbehörighet.

Så här importerar du ett tema:

1. Öppna filen du vill importera temat till.

2. Välj Arkiv > Hantera > Teman.

Tips  I Layoutläget kan du också välja menyn Layouter > Ändra tema > Importera teman.

3. Klicka på Importera i dialogrutan Hantera teman.

4. Markera filen som innehåller temana som du vill importera och klicka sedan på Öppna.

5. Markera de teman som du vill importera i dialogrutan Importera teman.

6. Klicka på OK.

De importerade temana visas i dialogrutan Hantera teman i den ordning som de importerades.

Kommentarer 

När du importerar ett tema loggas en post i en import.log-fil som finns i samma mapp som databasen. Dubbelklicka på loggfilen för att visa loggposterna.

Relaterade avsnitt 

Spara ett layouttema

Hantera layoutteman