Använda avancerade verktyg > Visa databaser i kioskläge
 

Visa databaser i kioskläge

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Om du vill visa dina lösningar eller runtime-lösningar i helskärmsläge utan verktygsfält eller menyer kan du använda kioskläget. Du kan utforma en lösning så att den kan köras med en pekskärm.

Börja att skissa upp på papper hur användarna kommer att navigera i din kiosklösning. Tänk på följande:

Den primära filen är den huvuddatabas som användare först träffar på i lösningen utan menyer.

Den primära filen måste innehålla knappar som användarna kan klicka på för att navigera i lösningen, stänga filerna och avsluta FileMaker Pro Advanced eller runtime-programmet. Bestäm vad som ska hända vid varje knapptryckning och ge användarna en möjlighet att från varje layout ta sig tillbaka till lösningens början.

Om lösningen i läget utan menyer ska köras på en dator med pekskärm ska du använda stora knappar och lämna utrymme mellan knapparna.

Begränsa antalet tillgängliga tillval på skärmen.

Om du vill ha ytterligare kontroll över vad användarna ser kan du skapa startscripts som visar en specifik layout när en fil öppnas.

Eftersom granskningsläget inaktiverar knappar kontrollerar du att varje Granska-scriptsteg följs av ett Paus/fortsätt-scriptsteg och ange tiden som scriptet ska vara i granskningsläge. Placera ett Bearbeta-scriptsteg efter Paus/fortsätt-scriptsteget.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Ställa in filer för utvecklarlösningar