Referens > Funktioner > Textfunktioner > RightWords
 

RightWords

Returnerar text som innehåller antal ord i text räknat från höger.

Format 

RightWords (text ; antal ord)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

antal ord – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

RightWords ("Rutig blå väska" ; 2) returnerar blå väska.

Exempel 2 

RightWords (Namn ; 1) returnerar Virtanen om fältet Namn innehåller Matti Virtanen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen WordCount