Referens > Funktioner > Textfunktioner > WordCount
 

WordCount

Returnerar det totala antalet ord i angiven text.

Format 

WordCount (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

I tillägg till tecknen blanksteg, tabb, retur och enter anger tecken som likhetstecken (=), ampersand (&), bindestreck (-) osv. början på ett nytt ord. Du kan söka efter mer information om ordavgränsare i FileMaker Knowledge Base.

Exempel 1 

WordCount ("Solen går upp nu." ) returnerar 4.

Exempel 2 

WordCount (Brev) returnerar det totala antalet ord i fältet Brev. Om fältet Brev innehåller texten x=y=1,5, returnerar detta exempel 3 eftersom varje likhetstecken (=) anger början på ett nytt ord.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler