Referens > Funktioner > Funktioner för repeterade fält > Last
 

Last

Returnerar det senast giltiga icke-tomma värdet i ett fält.

Format 

Last(repeterat fält)

Parametrar 

repeterat fält – ett repeterat fält eller ett relaterat fält eller ett uttryck som returnerar en referens till ett repeterat eller relaterat fält

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om repeterat fält anger ett repeterat fält returneras den sista icke-tomma repetitionen. Om repeterat fält anger ett relaterat fält returneras det sista icke-tomma värdet i den relaterade uppsättningen.

Kommentarer 

Vilket värde som är det sista relaterade värdet beror på hur de relaterade posterna är sorterade. Om de relaterade posterna inte är sorterade returnerar funktionen Last ett värde baserat på den ordning som posterna skapades.

Exempel 1 

Last (Anbud) returnerar 1500 om Anbud är ett numeriskt fält definierat för att att repetera med tio värden och innehåller värdena 2500, 1200 och 1500.

Exempel 2 

Last (Betalningar::Betalningsdatum) returnerar betalningsdatumet i den sista matchande posten i tabellen Betalningar.

Exempel 3 

Last (if (IsEmpty (Företag) ; Hemtelefon ; Kontorstelefon)) returnerar det sista icke-tomma telefonnumret från det repeterade fältet Hemtelefon om fältet Företag är tomt. Om fältet Företag inte är tomt returnerar funktionen det sista icke-tomma telefonnumret från det repeterade fältet Kontorstelefon.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler