Referens > Funktioner > Funktioner för repeterade fält > Extend
 

Extend

Möjliggör för ett värde i ett icke-repeterat fält att användas i varje repetition av ett repeterat fält.

Format 

Extend (icke-repeterat fält)

Parametrar 

icke-repeterat fält – ett icke-repeterat fält (ett fält som har definierats för att bara innehålla ett värde) eller ett uttryck som returnerar en referens till ett sådant fält

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd funktionen Extend för beräkningar som rör både repeterade och icke-repeterade fält. Utan funktionen Extend används värdet i icke-repeterat fält bara i den första repetitionen av det repeterade fältet.

Exempel 1 

Extend (Momssats) * Kvantitet * Artikelpris returnerar 1,197, 0,6606 och 1,497 om Momssats innehåller 0,06, det repeterade fältet Kvantitet innehåller 1, 3 och 5 och det repeterade fältet Artikelpris innehåller 19,95, 3,67 och 4,99.

Exempel 2 

Antal artiklar * Extend(if(Företagsstorlek > 100, Rabattpris, Pris)) returnerar 1250 kr, 500 kr och 750 kr om Rabattpris innehåller 50 kr, det repeterade fältet Antal artiklar innehåller 25, 10 och 15 och Företagsstorlek är större än 100. Om Företagsstorlek är mindre än 100 och Pris innehåller 100 kr returnerar den här beräkningen 2500 kr, 1000 kr och 1500 kr.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler