Publicera databaser på webben > Publicera databaser med FileMaker WebDirect
 

Publicera databaser med FileMaker WebDirect

Med FileMaker Pro Advanced kan du utforma layouter och dela dem med användare i FileMaker WebDirect och låta dem söka, bläddra och ändra data i webbläsaren.

Använd FileMaker WebDirect när du snabbt och lätt vill publicera de layouter som du skapar i FileMaker Pro Advanced som webbsidor. Du kan skapa layouter för FileMaker Pro Advanced-användare och webbanvändare med samma designverktyg.

Automatisera enkla uppgifter som att hitta poster, eller automatisera mer komplicerade uppgifter med scriptsteg som är kompatibla med FileMaker WebDirect. Mer information finns i Automatisera uppgifter med scripts.

Använd konton och behörighetsuppsättningar för att styra säkerheten för din lösning. Mer information finns i Skydda databaser.

FileMaker WebDirect är tillgängligt för databaser som FileMaker Server är värd för och innehåller all programvara som du behöver för att kunna publicera layouter från din databas som webbsidor i ett nätverk eller intranät. Med en Internetanslutning (vanligen hos en Internetleverantör) och en IP-adress kan du publicera material direkt till alla användare på Internet.

Så här publicerar du databaser på webben:

1. Öppna databasfiler i FileMaker Pro Advanced.

2. Välj Arkiv > Delning > Konfigurera för FileMaker WebDirect för att öppna dialogrutan med inställningar för FileMaker WebDirect.

3. Välj namnet på den fil i listan över öppna filer som ska publiceras på webben.

4. Välj vilka användare som ska ha tillgång till filen.

 

Välj

För att

Alla användare

Ge åtkomst till alla som har IP-adressen eller domännamnet till servern som är värd för databasen.

Ange användare för varje behörighetsuppsättning

Ge utvalda användare åtkomst till FileMaker WebDirect-lösningen.

Användare kan uppmanas att ange det kontonamn och lösenord som angetts i dialogrutan Hantera säkerhet beroende på inställningen i dialogrutan Filtillval. Mer information finns i Ange filtillval.

Inga användare

Förhindra att användare från åtkomst till FileMaker WebDirect-lösningen.

5. Upprepa steg 3 och 4 för varje databas du vill publicera.

6. Klicka på OK eller välj ytterligare inställningar.

Tips  Välj Visa inte i FileMaker WebDirect Startcenter i dialogrutan med inställningar för FileMaker WebDirect om du vill dölja ett filnamn så att det inte visas i det inbyggda FileMaker WebDirect Startcenter. Detta är praktiskt om din lösning innehåller flera filer och du inte vill att alla filnamnen ska visas.

7. Överför databasfilerna till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra filer till FileMaker Server.

Kommentarer 

Webbanvändare kan öppna lösningar utan att ange ett lösenord om du ställer in gästkontot för webbåtkomst. I FileMaker Pro Advanced aktiverar du gästkontot och tilldelar det en behörighetsuppsättning som har åtkomst via utökad behörighet för FileMaker WebDirect. Information om hur du aktiverar gästkontot för FileMaker WebDirect finns i Om kontona Admin och Gäst.

Mer information om FileMaker WebDirect (inklusive information om åtkomst till publicerade lösningar i webbläsare och att arbeta med containerfält) finns i Guide för FileMaker WebDirect.