Publicera databaser på webben
 

Publicera databaser på webben

Du kan visa dina databaser på webben på olika sätt. Det gör att dina data

Blir tillgängliga för alla som använder en kompatibel webbläsare, var som helst i världen. (Du kan dock begränsa åtkomsten till filerna.)

Blir tillgängliga från olika platser, t.ex. när du befinner dig på resa eller när du arbetar hemifrån.

Du kan publicera dina data på tre sätt.

FileMaker WebDirect: Om du har FileMaker Server kan du använda FileMaker WebDirect för att snabbt och enkelt publicera layouter från din databas på webben. Du behöver inte installera ytterligare program – alla som har en kompatibel webbläsare och tillgång till Internet eller ett intranät kan ansluta sig till din FileMaker WebDirect-lösning och visa, redigera, sortera och söka i poster om du ger dem behörighet. Med FileMaker WebDirect uppdateras data i webbläsaren automatiskt när FileMaker Server levererar data till webbläsaren. Du kan använda andra program om du vill utföra andra uppgifter (till exempel konfigurera en brandvägg för att skydda ditt nätverk). Mer information finns i Publicera databaser med FileMaker WebDirect.

Statisk publicering: Om du ändrar dina data väldigt sällan eller om du inte vill att användarna ska ha en direktanslutning till din databas kan du använda dig av statisk publicering. Vid statisk publicering exporterar du FileMaker Pro Advanced-data och skapar en webbsida som du kan anpassa ytterligare med HTML. Webbsidan ändras inte när informationen i din databas ändras och användarna öppnar inte din databas. Mer information finns i Publicera data på statiska webbsidor.

Anpassad webbpublicering: Om du har FileMaker Server kan du använda tekniken för anpassad webbpublicering för att få bättre kontroll över utseendet och funktionaliteten i din publicerade databas.

Med XML och PHP kan du:

integrera databasen med en annan webbplats

avgöra hur användarna ska få tillgång till data

kontrollera hur data ska visas i webbläsare.

Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.

Alternativt kan du använda FileMaker Data API för att tillåta att webbtjänster kommer åt data i lösningar som har FileMaker Server som värd. Se FileMaker Guide för Data API.