Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman > Hantera layoutteman
 

Hantera layoutteman

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Teman.

En lista över alla teman som finns tillgängliga i filen visas. Fördefinierade teman (teman som medföljer FileMaker Pro Advanced) är omgivna av hakparenteser ([ ]). Kolumnen Antal layouter visar antalet layouter som varje tema används av.

2. I dialogrutan Hantera teman:

 

För att

Gör så här

Byta namn på ett tema

Markera ett anpassat tema, klicka på Byt namn och ange ett nytt namn.

Tips  Som standard har ett anpassat tema samma namn som det fördefinierade FileMaker Pro Advanced-tema som det baseras på. Byt namn på det anpassade temat för att undvika att blanda ihop dem.

Duplicera ett tema

Markera ett tema och klicka på Duplicera.

Kopiera och klistra in ett tema

När den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg är vald markerar du ett tema och trycker på Ctrl+C (Windows) eller Kommando-C (macOS). Sedan trycker du på Ctrl+V (Windows) eller Kommando-V (macOS).

Obs!  Mer information finns i Ange allmänna inställningar.

Radera ett tema

Markera ett tema och klicka på Radera.

Relaterade avsnitt 

Spara ett layouttema

Importera layoutteman