Referens > Referens för scripttriggers > VidLayoutÄndraStorlek
 

VidLayoutÄndraStorlek

Utför ett script när storleken på en layout eller ett fönster ändras på grund av följande:

i FileMaker Go: iOS-enheten roteras, statusverktygsfältet visas eller döljs, eller när ett fönster först öppnas

i FileMaker Pro Advanced och FileMaker WebDirect: en layout eller ett fönster ges ny storlek av användaren, av ett scriptsteg, genom att statusverktygsfältet eller formateringsfältet visas eller döljs via menykommando, genväg eller scriptsteg, eller när ett fönster först öppnas

När scriptet körs

Efter att händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Kommentarer 

Använd funktionen Get ( FönsterOrientering ) om du vill återgå till aktuell fönsterorientering.

Om du ändrar storlek på fönstret med hjälp av en mus aktiveras den här scripttriggern först när du har slutat ändra fönstrets storlek.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt