Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterOrientering )
 

Get ( FönsterOrientering )

Returnerar ett värde som motsvarar läget för fönstret där scriptet körs.

Format 

Get ( FönsterOrientering )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Endast i FileMaker Pro Advanced och FileMaker Go, returnerar:

-2 för liggande till vänster

-1 för liggande till höger

0 för kvadrat (endast FileMaker Pro Advanced och FileMaker WebDirect)

1 för stående

2 för stående upp och ner

Kommentarer 

Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.

Exempel 1 

Om fönstret som det aktuella scriptet körs i är stående returnerar Get ( FönsterOrientering ) 1.

Exempel 2 

Ett beräkningsfält med namnet Orientering som använder Get ( FönsterOrientering ) för att returnera ett värde enligt ovan. Ett annat beräkningsfält refererar till fältet Orientering och använder funktionen If, som returnerar Stående om fältet Orientering returnerar ett värde som är större än 0 och returnerar Liggande om fältet Orientering returnerar ett värde som är mindre än 0:

If (Orientering > 0 ; "Stående" ; "Liggande")

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler