Referens > Referens för scripttriggers > VidGestTryck
 

VidGestTryck

Utför ett script när en tryckgest tas emot på en layout (endast i Windows och iOS).

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

VidGestTryck kan ställas in att aktiveras i bearbetnings- och söklägena.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Om det utlösta scriptet inte returnerar något värde fortsätter scriptet att bearbeta tryckningen normalt.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Kommentarer 

Den här scripttriggern kan inte användas i Windows 7.

VidGestTryck aktiveras inte för tryckningar som görs i aktiva webbvisare eller aktiva redigeringsrutor.

Följande gester aktiverar den här scripttriggern:

Tryckning med ett, två eller tre fingrar (iOS)

Dubbeltryckning med ett finger (iOS)

Tryckning med två fingrar (Windows)

Om du utför en dubbeltryckning med ett finger bör du vara medveten om att triggern aktiveras två gånger: en gång vid första tryckningen och en gång till vid andra tryckningen.

Windows: På Windows-enheter som har stöd för gester kan du aktivera VidGestTryck genom att trycka med två fingrar i det aktiva fönstret, även om ett finger är utanför layoutfönstret så länge det är inom programfönstret för FileMaker.

Windows: Om du trycker med två fingrar är gestens plats mittpunkten mellan de två fingrarna.

Använd Get ( TriggerGesterInfo ) om du vill ha information om vilken gest som gör att scripttriggern aktiveras.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt