Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerGesterInfo )
 

Get ( TriggerGesterInfo )

Returnerar information om den gest som aktiverade scripttriggern VidGestTryck.

Format 

Get ( TriggerGesterInfo )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Enbart FileMaker Pro Advanced för Windows och FileMaker Go: Returnerar en lista innehållande dessa objekt:

strängen Tryckning, vilket indikerar att scriptet startades av scripttriggern VidGestTryck

ett värde som indikerar antalet tryckningar

ett värde som indikerar hur många fingrar som användes för tryckningen

x-koordinaten i dokumentet där gesten skedde

y-koordinaten i dokumentet där gesten skedde

Koordinaterna (0,0) visas uppe i det vänstra hörnet i den översta layoutdelen.

För flerfingersgester indikerar de returnerade koordinaterna gestens mittpunkt.

Koordinaterna som returneras i listvy anger platsen för tryckningen inom hela listan. Om till exempel layouten har ett sidhuvud med en höjd på 50 punkter, en huvuddel med en höjd på 200 punkter och en sidfot med en höjd på 25 punkter, och det finns 1 000 poster i listan, har hela layouten en höjd på 200 075 punkter. En tryckning i slutet av listan kan returnera koordinaterna (21,199140).

Denna funktion returnerar värden för följande gester:

tryckning med ett, två eller tre fingrar (iOS)

dubbeltryckning med ett finger (iOS)

tryckning med två fingrar (Windows)

Returnerar en tom sträng om denna funktion körs när scripttriggern VidGestTryck inte har aktiverats.

Kommentarer 

I FileMaker Pro Advanced för Windows 7 och FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

När ett script utlöses av en tryckning med tre fingrar och gesten sker vid koordinaterna (400,600) returnerar denna funktion:

Tryck
1
3
400
600

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler