Referens > Funktioner > Textfunktioner > MiddleWords
 

MiddleWords

Returnerar text som innehåller det antal ord i angiven text från och med startord.

Format 

MiddleWords (text ; startord ; antal ord)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller textfält.

startord – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

antal ord – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

MiddleWords ("Rutig blå väska" ; 2 ; 2) returnerar blå väska.

Exempel 2 

MiddleWords (Namn ; 1 ; 2) returnerar Birgitta Erika när fältet Namn innehåller Birgitta Erika Dahlgren.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen WordCount