Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced
 

Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced

Du kan använda FileMaker Pro Advanced som:

En datakälla och dela dina databasfiler med andra program på samma dator med hjälp av ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity). Du kan t ex skapa diagram, analysera nummer och skapa rapporter genom att använda data från FileMaker Pro Advanced i andra program. Se "FileMaker Pro Advanced som datakälla" nedan.

Ett ODBC-klientprogram samverkar med datakällor på samma dator eller i ett nätverk. Du kan t.ex. importera data från en Oracle-datakälla till FileMaker Pro Advanced, eller så kan du arbeta interaktivt med en Oracle-datakälla i relationsdiagrammet och i layouterna. Se "FileMaker Pro Advanced som ett ODBC-klientprogram" nedan.

FileMaker Pro Advanced som datakälla

FileMaker Pro Advanced innehåller all den programvara som du behöver för att dela din databas som en datakälla via ODBC och JDBC, inklusive de klientdrivrutiner du använder för att få åtkomst till din databas från andra program. Om du vill dela din FileMaker-databasfil som en datakälla över ett nätverk använder du FileMaker Server.

Mer information om hur du aktiverar en databas för delning finns i Dela FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC.

Anvisningar för att installera FileMakers ODBC-drivrutiner finns i FileMaker Guide för ODBC och JDBC. Mer information om vilka SQL-uttryck och katalogfunktioner som stöds finns i FileMaker SQL-referens och FileMaker Guide för ODBC och JDBC.

FileMaker Pro Advanced som ett ODBC-klientprogram

När du använder FileMaker Pro Advanced som ett klientprogram måste du installera och konfigurera drivrutiner för den ODBC-datakälla som du använder. För att t.ex. hämta data från en Oracle-databas med ODBC måste du installera och konfigurera en Oracle ODBC-klientdrivrutin. Drivrutiner från tredje part finns hos ett antal återförsäljare. Mer information finns i Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin.

Obs!  ODBC-datakällor kallas också för externa SQL-källor (ESS).

I Ansluta till externa datakällor finns information om:

Att arbeta med ODBC-datakällor interaktivt, i realtid, i relationsdiagrammet och i layouterna. Mer information finns i Ansluta till externa datakällor.

Importera ODBC-data i gruppbearbetning genom att skriva SQL-frågor. Mer information finns i Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced.

I nästa avsnitt ges en översikt över hur du använder FileMaker Pro Advanced som datakälla eller klient.

Fastställa hur du bör arbeta med ODBC och JDBC i FileMaker

 

Vad vill du göra?

Hur gör du det?

Se

Använda FileMaker Pro Advanced som datakälla/dela FileMaker Pro Advanced-data

1. ODBC och JDBC

2. SQL-frågor

FileMaker Guide för ODBC och JDBC och FileMaker SQL-referens

Använda FileMaker Pro Advanced som ODBC-klient/hämta ODBC-data

1. Interaktivt via relationsdiagrammet

2. En gång, statiskt via ODBC-import (eller Arkiv-menyn > Öppna), även scriptstegen Importera poster och Utför SQL

Ansluta till externa datakällor

Terminologi

 

Term

Beskrivning

Databashanteringssystem DBMS-system (Database Management System, DBMS)

Ett program som gör att användarna kan lagra, bearbeta och hämta information i databaser

SQL

Ett standardiserat programmeringsspråk som styr och samverkar med ett databashanteringssystem

Datakälla

Data som du vill använda (t ex ett databashanteringssystem) och information som behövs för att du ska kunna hitta dessa data (t ex sökvägen eller IP-adressen)

Klientprogram

Programmet som begär data (med hjälp av SQL) från en datakälla via ODBC eller JDBC

Fråga

Hämta, bearbeta eller ändra data från en datakälla genom att skicka SQL-uttryck

Tabell

En samling data, ungefär som en tabell i en databasfil i FileMaker Pro Advanced

Kolumn

Ett attribut i en tabell, ungefär som ett fält i en databasfil i FileMaker Pro Advanced

Rad

En uppsättning celler i en tabell, ungefär som en post i en databasfil i FileMaker Pro Advanced

ODBC-drivrutin

En DLL-fil (Windows) eller ett delat bibliotek (macOS) som skickar en SQL-fråga för att hämta data som lagras i en databas och levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet

JDBC-drivrutin

En JAR-fil (Java Archive) som skickar en SQL-fråga för att hämta data som lagras i en databas och levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet

Innan du börjar

Gör följande innan du börja arbeta med ODBC-datakällor:

Installera lämplig ODBC-drivrutin.

Ta reda på IP-adressen eller domännamnet för ODBC-datakällan eller FileMaker Pro Advanced-databasen.

Ta reda på användarnamn och lösenord för ODBC-datakällan som tillhandahålls av databasadministratören.

Åtkomsten som databasadministratören tillhandahåller avgör om du har läs- eller skrivbehörighet.