Skydda databaser > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar > Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning
 

Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning

Behörighetsuppsättningarna kan begränsa den utökade behörigheten, som avgör om och hur en delad fil ska vara åtkomlig.

Så här ändrar du den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning:

1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

Obs!  Om kommandot Arkiv > Hantera > Säkerhet är nedtonat tillåter inte din behörighet att du väljer det. Läs om en annan möjlighet att ändra utökad behörighet nedan.

2. Markera den utökade behörighet du vill aktivera och markera dem som du vill inaktivera i listan Utökad behörighet.

Följande tabell innehåller den utökade standardbehörighet som är tillgänglig.

 

Nyckelord

Den utökade behörigheten ...

... bestämmer om en behörighet tillåter

fmwebdirect

Åtkomst via FileMaker WebDirect

Åtkomst till en databasfil i en webbläsare via FileMaker WebDirect.

fmxdbc

Åtkomst via ODBC/JDBC

Att användaren öppnar en databasfil som en ODBC- eller JDBC-datakälla.

fmapp

Åtkomst via FileMaker Network, scripts på serversidan eller FileMaker Go

Att användaren öppnar en delad fil (antingen en fil som delas från FileMaker Pro Advanced eller en fil som delas från FileMaker Server och som FileMaker Server är värd för).

fmreauthenticate10

Kräv ny autentisering efter det angivna antalet minuter i viloläge/bakgrunden

Öppna en fil i FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Go utan att behöva logga in igen efter viloläge eller efter användning av annat program. Standardtiden är 10 minuter.

fmxml

Tillgång via XML-webbpublicering - endast FMS

Åtkomst till en databasfil från en webbläsare eller ett annat program via XML webbpublicering – endast via FileMaker Server.

fmphp

Tillgång via PHP-webbpublicering - endast FMS

Åtkomst till en databasfil från en webbläsare eller ett annat program via PHP webbpublicering – endast via FileMaker Server.

fmrest

Åtkomst via FileMaker Data API – endast FMS

Åtkomst till en databasfil från en webbtjänst via FileMaker Data API – endast FileMaker Server. Se FileMaker Guide för Data API.

fmextscriptaccess

Tillåt att Apple events och ActiveX utför FileMaker-åtgärder

Ansluta till en databasfil från ett annat program.

fmurlscript

Tillåt att URL:er utför FileMaker-script

Utföra ett script från en URL.

Kommentarer 

Skapa inte utökade behörigheter som inleds med "fm"; nyckelord med detta prefix är reserverade för FileMaker.

När du aktiverar utökad behörighet gör du det bara tillåtet för vissa behörighetsuppsättningar att använda delade data. För att den delade informationen faktiskt ska kunna användas måste du också konfigurera delning för den önskade typen av åtkomst. Mer information finns i Dela filer i ett nätverk, Dela FileMaker Pro Advanced-data via ODBC eller JDBC eller Publicera databaser på webben.

När du konfigurerar inställningar för delning via FileMaker-nätverket, ODBC/JDBC eller FileMaker WebDirect kan du aktivera delning för alla användare eller vissa behörighetsuppsättningar, förutsatt att din egen behörighetsuppsättning tillåter detta. Metoden är tillgänglig för alla konton som har en behörighetsuppsättning med behörigheten Hantera utökad behörighet och den kan därför användas av konton som inte har behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Se Ändra annan behörighet, Dela filer i ett nätverk, Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced eller Publicera databaser med FileMaker WebDirect.

Om en fil har konfigurerats för att spara lösenordet i ditt valv (Windows) eller nyckelhanterare (macOS och iOS) och den utökade behörigheten fmreauthenticate är aktiverad, kommer du inte att bli tillfrågad om kontouppgifter, såvida inte lösenordet är ogiltigt eller om det aktuella kontonamnet inte matchar kontonamnet som lagrats i ditt valv eller din nyckelhanterare.

Relaterade avsnitt 

Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet

Skapa och redigera utökad behörighet

Script med ActiveX Automation (Windows)

Script med Apple Events (macOS)

Öppna filer med en URL-adress