Referens > Funktioner > Logiska funktioner > LookupNext
 

LookupNext

Returnerar nästa lägre eller högre värde i källfält när det inte finns något matchande relaterat värde.

Format 

LookupNext (källfält ; lägre/högre flagga)

Parametrar 

källfältfältet som länkdata hämtas från.

lägre/högre flagga – nyckelorden lower (lägre) och higher (högre) anger om värdet från nästa lägre eller högre matchande post ska användas om inga relaterade poster hittas.

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Returnerar värdet som har angetts i källfält med hjälp av relationerna i relationsdiagrammet. LookupNext liknar Lookup förutom att när länkningen misslyckas returneras värdet från källfältet i nästa lägre eller högre matchande post, enligt lägre/högre flagga.

För att den här funktionen ska kunna hitta värdet i källfält måste tabellerna som innehåller källfältet och beräkningsfältet vara relaterade. Beräkningar som använder funktionen LookupNext måste inte vara beräkningsfält vars värde inte lagras.

Kommentarer 

LookupNext returnerar ? om den relaterade tabellen är en ODBC-datakälla.

Exempel 1 

Du levererar flera artiklar och kostnaden för frakten är baserad på vikten. Använd funktionen LookupNext för att ta reda på fraktpriset för en artikel. Använd LookupNext med den högre flaggan, istället för Lookup -funktionen eftersom vikten på en artikel kanske inte exakt matchar maxvikten och vi därför vill hitta nästföljande högsta värde.

Det finns två tabeller, Artiklar och Fraktkostnader, i en databasfil som innehåller informationen nedan.

Tabellen Artiklar

 

Objekt

Vikt

Länkdata för pris

Lampa

8

 

Stol

22

 

Skrivbord

60

 

Säng

120

 

Tabellen Fraktkostnad

 

Priskod

Maxvikt

A

25

B

50

C

100

D

150

De två tabellerna är relaterade genom Vikt och Maxvikt. Beräkningsfältet Länkdata för pris definieras som Länkdata för pris = LookupNext (Leveranspris::Maxvikt; Högre).

Beräkningsfältet Länkdata för pris returnerar 25, 25, 100 och 150 för post 1 till 4. Länkdata för pris kan sedan användas för att hämta korrekt priskod (A, A, C respektive D).

 

Objekt

Vikt

Länkdata för pris

Lampa

8

25

Stol

22

25

Skrivbord

60

100

Säng

120

150

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler