Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Lookup
 

Lookup

Returnerar värdet som har angetts i källfält med hjälp av relationerna i relationsdiagrammet.

Format 

Lookup (källfält {; feluttryck})

Parametrar 

källfältfältet som länkdata hämtas från.

feluttryck – ett uttryck.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Resultatet av den valfria parametern feluttryck returneras om länkningen misslyckas.

För att den här funktionen ska kunna hitta innehållet i källfältet måste tabellerna som innehåller källfältet och beräkningsfältet vara relaterade. Beräkningar som använder funktionen Lookup måste inte vara beräkningsfält vars värde inte lagras.

Exempel 1 

Det finns två tabeller, Personer och Företag, i en databasfil som innehåller informationen nedan.

Tabellen Personer

 

FöretagsID

Anställd

100

Johan Svensson

200

Peter Wik

300

Sara Andersson

Tabellen Företag

 

FöretagsID

Företagsnamn

Kod

100

Apple

91234

100

Apple

82345

200

FileMaker

95054

Tabellerna Personer och Företag är relaterade med det numeriska fältet FöretagsID. Beräkningen Företagsnamn = Lookup (Företag::Företagsnamn ; "Saknas"), som är definierad i tabellen Personer, returnerar Apple för den första posten, FileMaker för den andra posten och Saknas för den tredje posten.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler