Referens > Funktioner > Textfunktioner > LeftWords
 

LeftWords

Returnerar text som innehåller antalet ord i text räknat från vänster.

Format 

LeftWords (text ; antal ord)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

antalOrd – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

LeftWords ("Rutig blå väska" ; 2) returnerar Rutig blå.

Exempel 2 

LeftWords (Namn ; 1) returnerar Stefan om fältet Namn innehåller Stefan Lang.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen WordCount