Referens > Funktioner > Designfunktioner > LayoutObjectNames
 

LayoutObjectNames

Returnerar en lista över namnen på alla namngivna objekt på layout i databas.

Format 

LayoutObjectNames (databas ; layoutnamn)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

layout – namnet på en layout i den angivna databasfilen.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.5

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken. Layoutobjekt utan objektnamn returneras inte. Om layout inte anges returneras inget objektnamn.

Namngivna flikkontroller, grupperade objekt och portalobjekt som innehåller andra namngivna objekt följs av en lista med dessa namngivna objekt omgivna av vinkelparenteser (< >). Vinkelparenteserna visas även om det inte finns några namngivna objekt i de namngivna flikkontrollerna, gruppobjekten eller portalobjekten.

Exempel 1 

LayoutObjectNames ("Kunder" ; "Datainmatning") returnerar en lista med namngivna objekt i databasfilen Kunder som visas i layouten Ingångsdata.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Namnge objekt