Referens > Funktioner > Logiska funktioner > IsValid
 

IsValid

Returnerar 0 (falskt) om data är ogiltiga, annars returneras 1 (sant).

Format 

IsValid (fält)

Parametrar 

fält – ett fältnamn.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar falskt 0 (falskt) om:

Ett fält innehåller ett ogiltigt värde p.g.a. att fälttypen inte är korrekt (t.ex. text i ett datumfält).

FileMaker Pro Advanced kan inte hitta (tillfälligt eller permanent) den relaterade tabellen där det refererade fältet har definierats.

Ett fält har tagits bort från en relaterad tabell och referenserna till det fältet i källtabellen är därför ogiltiga.

Annars returneras 1 (giltiga data).

Kommentarer 

IsValid kollar inte tillval för fältkontroll som definierats i dialogrutan Hantera databas. Definiera tillval för fältkontroll för att se till att data matas in korrekt i fält vid datainmatning och import. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

Exempel 1 

IsValid (Datumfält) returnerar 0 om det finns data som inte är datum i Datumfält, t.ex. om text har importerats till fältet.

Exempel 2 

IsValid (Belopp) returnerar 0 om det bara finns text i det numeriska fältet Belopp.

Exempel 3 

IsValid (tabell::fält) returnerar 0 om den relaterade tabellen har bytt namn och relationen inte har uppdaterats med det nya filnamnet.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler