Referens > Funktioner > Logiska funktioner > IsEmpty
 

IsEmpty

Returnerar 1 (sant) om ett fält är tomt eller om något annat fel uppstår. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

IsEmpty (fält)

Parametrar 

fält – ett fältnamn, ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen returnerar 1 (sant) om ett fält är tomt, om ett relaterat fält, en relaterad tabell, en relation eller en fil saknas eller om ett annat fel inträffar. Annars returneras 0 (falskt).

För containerfält returnerar den här funktionen 0 (falskt) om fältet innehåller en fil. Använd funktionen GetContainerAttribute för att avgöra om en fil i ett containerfält är tom.

Exempel 1 

IsEmpty (Ordernr) returnerar 1 om fältet Ordernr är tomt.

Exempel 2 

If (IsEmpty (Efternamn) ; "Ogiltig post" ; "") visar Ogiltig post om fältet Efternamn är tomt, men visar inget om det finns information i Efternamn.

Exempel 3 

IsEmpty (Betalningar::Betalningsdatum) returnerar 1 om tabellen Betalningar t.ex. har flyttats eller fått ett nytt namn.

Exempel 4 

IsEmpty ("text") returnerar 0.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler