Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )
 

Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )

Returnerar namnet på aktiv anpassad menyuppsättning.

Format 

Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Om den aktiva menyuppsättningen inte är en kundmenyuppsättning returneras en tom sträng.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar Kundmenyuppsättning #1 när denna kundmenyuppsättning är aktiv.

Returnerar en tom sträng när menyuppsättningen [Standardmenyer i FileMaker] är aktiv.

Exempelscript finns i scriptsteget Installera menyuppsättning.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler