Använda avancerade verktyg > Definiera anpassade menyer > Skapa och redigera anpassade menyuppsättningar
 

Skapa och redigera anpassade menyuppsättningar

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Du kan skapa egna menyuppsättningar som inkluderas i de menyer du behöver. Du kan sedan ange en menyuppsättning för filen och för enskilda layouter.

Viktigt  När du duplicerar en anpassad menyuppsättning skapas en kopia av menyuppsättningen. Den refererar till samma anpassade menyer som originaluppsättningen. Den duplicerar inte anpassade menyer. Om du ändrar ett menyalternativ, ändrar du menyn för alla menyuppsättningar där menyn är inkluderad.

Gör så här när du vill skapa, redigera, duplicera eller radera menyuppsättningar:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade menyer > fliken Egna menyuppsättningar.

2. Ange inställningar i dialogrutan Hantera anpassade menyer och klicka på OK.

Om du valde Skapa eller Redigera visas dialogrutan Redigera anpassad menyuppsättning.

3. Ange vilka menyer som ska ingå i menyuppsättningen.

Så här duplicerar och redigerar du standarduppsättningen för FileMaker Pro Advanced-menyer:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade menyer > fliken Anpassade menyer.

2. Klicka på Skapa.

3. I dialogrutan Skapa anpassad meny klickar du på Starta med en standardmeny från FileMaker, väljer en meny från listan och klickar på OK.

4. I dialogrutan Redigera anpassad meny ändrar du Menynamn och modifierar eventuella andra inställningar. Sedan klickar du på OK.

Mer information finns i Definiera anpassade menyer.

5. Upprepa steg 2 till 4 för varje standardmeny i FileMaker Pro Advanced.

6. I dialogrutan Hantera anpassade menyer klickar du på fliken Anpassade menyuppsättningar och sedan på Skapa.

7. I dialogrutan Redigera egen menyuppsättning anger du ett beskrivande namn (t.ex. Kopia av standardmenyer i FileMaker Advanced) vid Namn på menyuppsättning och klickar sedan på Lägg till.

8. I dialogrutan Välj meny markerar du menyerna för menyuppsättningen och klickar sedan på Välj.

9. I dialogrutan Redigera egen menyuppsättning drar du en pil Redigera upp eller ned för att ändra ordningen på menyerna i listan. Sedan klickar du på OK.

10. Klicka på OK i dialogrutan Hantera anpassade menyer.

Ange alternativ när du installerar menyuppsättningar

När du skapat menyuppsättningar måste du ange alternativ för att installera dem. Du kan

ange standardmenyuppsättningen för en fil

ange menyuppsättningar för enskilda layouter (se Ange en menyuppsättning för en layout)

skapa scripts som ändrar menyuppsättningar (se scriptsteget Installera menyuppsättning)

ange vilka menyer inom menyuppsättningen som ska visas i olika lägen (se Definiera anpassade menyer)

Kommentarer 

macOS:

Om du inte inkluderar en Hjälp-meny i din menyuppsättning kommer operativsystemet att installera en tom Hjälp-meny. Du kan varken radera denna meny, ändra dess position på menyraden eller ändra dess titel.

FileMaker Pro Advanced-menyn läggs till efter Apple-menyn. Du kan inte anpassa menyalternativen Avsluta och Inställningar. Du kan bara anpassa menyalternativet Om FileMaker Pro Advanced.

Windows: Menyalternativet Avsluta läggs till i slutet av den första olåsta (ändringsbara) menyn. Du kan inte anpassa menyalternativet Avsluta.

Du kan hålla ned Skift eller Ctrl (Windows) och klicka eller kommandoklicka (macOS) om du vill lägga till flera menyer i menyuppsättningen.

Varje gång du byter layout installerar FileMaker Pro Advanced den menyuppsättning som angetts för alternativet Menyuppsättning i dialogrutan Tillval för layout.

När du kopierar en menyuppsättning så kopieras inte de menyer som menyuppsättningen länkar till. De länkade menyerna måste redan finnas i filen du klistrar in i.