Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetLayoutObjectAttribute
 

GetLayoutObjectAttribute

Returnerar angivna attribut för layoutobjektet som anges av objektnamnet som är aktivt i beräkningen.

Format 

GetLayoutObjectAttribute (objektnamn ; attributnamn {;repetitionsnummer; portalradnummer})

Parametrar 

objektnamn - namnet på ett namngivet layoutobjekt i aktuell layout

attributnamn - namnet på ett attribut som stöds (se nedan)

repetitionsnummer - repetitionsnummer (för repeterade fält).

portalradnummer - radnumret i portalen.

Parametrar inom klamrar { } är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.5

Attribut

 

Attribut

...returnerar följande

Returnerad datatyp

objectType

Objektets typ, på engelska.

text

hasFocus

1 om objektnamn har fokus. Annars returneras 0. De objekt som kan ha fokus är fält, portaler, flikpaneler, glidpaneler, knappar, flytande fönster-knappar, diagram och grupper. Returnerar också 1 för en portal när en portalrad är markerad.

nummer

containsFocus

1 om objektnamn har fokus eller om det innehåller ett objekt som har fokus. Annars returneras 0. De objekt som kan innehålla fokus är fält, portaler, flikpaneler. glidpaneler, knapprader, knappar, flytande fönster-knappar, diagram och grupper.

nummer

isFrontPanel

1 om målobjektet är den flik- eller glidpanel som finns längst fram.

nummer

isActive

1 om målobjektet för närvarande är aktivt. Annars returneras 0.

nummer

isObjectHidden

1 om objektnamn är dolt för den aktuella posten. Annars returneras 0. Returnerar 1 för objekt som inte är ett flytande fönster och som ligger till höger om layoutgränsen.

nummer

bounds

En lista med numeriska värden, avgränsade av blanksteg, som beskriver placeringen av angivet objekt (övre-vänster till nedre-höger) och dess rotation.

text

left

Koordinaten för den vänstra kanten av angivet objekt.

nummer

right

Koordinaten för den högra kanten av angivet objekt.

nummer

top

Koordinaten för den övre kanten av angivet objekt.

nummer

bottom

Koordinaten för den nedre kanten av angivet objekt.

nummer

width

Bredden för angivet objekt.

nummer

height

Höjden för angivet objekt.

nummer

rotation

Rotationen (i grader) för angivet objekt.

nummer

startPoint,
endPoint

Ett par numeriska värden (horisontellt vertikalt), separerade av blanksteg. Dessa representerar start- och slutpunkt för ett linjeobjekt. Andra objekt returnerar den övre vänstra punkten för startPoint och den nedre högra punkten för endPoint.

text

source

Källbeskrivningen för angivet objekt enligt följande.

webbvisare - returnerar aktuell URL.

fält - returnerar fullständigt fältnamn (tabellnamn::fältnamn).

textobjekt - returnerar texten (merge-fält returneras inte).

portaler – returnerar tabellnamnet.

grafik – returnerar bilddata, exempelvis bildens filnamn.

diagram – returnerar XML-beskrivningen av ett diagramobjekt.

alla andra objekt – returnerar en tom sträng.

text

content

Innehållet i angivet objekt enligt följande.

webbvisare - returnerar aktuellt innehåll (som t.ex. HTML-kod).

fält - returnerar fältdata som formaterats med hjälp av angivet objekts egenskaper.

textobjekt - returnerar text (inklusive text från merge-fält).

grafik – returnerar bilddata, exempelvis namnet på ett containerfält om bilden är lagrad (i filen eller externt), eller referensen till filen om bilden inte är lagrad.

diagram – returnerar bitmappsrepresentationer av ett diagramobjekt.

knappar och knappar för flytande fönster – returnerar knappens text.

alla andra objekt – returnerar en tom sträng.

text

enclosingObject

Objektnamn för det omgivande layoutobjektet. Annars returneras en tom sträng. Endast grupper, flikpaneler, glidpaneler, knapprader, flytande fönster-knappar, flytande fönster och portaler kan innehålla andra objekt.

text

containedObjects

En lista med namngivna objekt som objektnamn innehåller. Endast grupper, flikpaneler, glidpaneler, knapprader, flytande fönster-knappar, flytande fönster och portaler kan innehålla andra objekt.

text

Kommentarer 

Objektkoordinaterna anges i punkter i relation till det övre vänstra hörnet av huvudskärmens arbetsområde. Arbetsområdet är skärmområdet med undantag av aktivitetsfältet (Windows) eller skärmområdet med undantag av menyraden och dockan (macOS). I iOS är arbetsområdet hela skärmen. Attribut som använder dessa kooordianter är bounds, left, top, bottom, startPoint och endPoint.

När FileMaker WebDirect används för att köra denna funktion i en webbvisare eller ett diagram returnerar attributen content och source en tom sträng.

Om objekt ställs in på automatisk storleksändring baseras de returnerade attributen på de ändrade gränserna för objektet i sitt aktuella tillstånd.

I FileMaker WebDirect baseras attribut på objektets värden när FileMaker WebDirect senast kommunicerade layoutdata med servern, som när användaren bytte till layouten.

Om objekt är placerade ovanför statusverktygsfältet returneras negativa värden.

När repetitionsnummer eller portalradnummer är 0 fungerar funktionen som om parametern inte hade angivits. För portalradnummer returnerar funktionen data från den första portalraden. För repetitionsnummer agerar funktionen på den första repetitionen (för återkommande content eller source) eller agerar på hela fältet som en helhet (för att returnera bounds). Båda parametrarna är nödvändiga eftersom du måste kunna referera till en viss fältrepetition inom en viss portalrad.

Exempel 1 

Lagrar en webbvisares aktuella URL-adress i fältet Söka::Hemsida.

Tilldela fält [Söka::Hemsida ; GetLayoutObjectAttribute ("Webbvisare" ; "source")]

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Namnge objekt