Skapa en anpassad app > Konfigurera containerfält för extern datalagring > Hantera prestanda med miniatyrer
 

Hantera prestanda med miniatyrer

För snabbare återgivning av bilder i containerfält genereras bildminiatyrer som cachelagras i minnet som standard i FileMaker Pro Advanced.

Dina containerdata kan bäddas in i fältet, eller lagras externt. I FileMaker Pro Advanced krypteras miniatyrer som är säkert lagrade och som är inbäddade.

Du behöver fullständig behörighet om du ska ange alternativ för miniatyrer.

Så här anger du alternativ för miniatyrer:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Container.

2. Klicka på fliken Miniatyrer.

3. Markera eller avmarkera Generera och lagra bildminiatyrer.

Det här tillvalet är markerat som standard. Om du avmarkerar alternativet går du vidare till steg 5.

4. Välj lagringsalternativ för bildminiatyrer.

 

Om du vill använda

Gör så här

Tillfällig lagring

Välj Tillfällig lagring (standardinställningen).

Vid tillfällig lagring cachelagras material endast i minnet. Varje gång databasfilen stängs töms den tillfälliga lagringen.

Permanent lagring

Välj Permanent lagring.

Permanent lagring cachelagrar både i minnet och på enheten. Den del av cachelagringen som sparas på enheten finns kvar även när databasfilen stängs.

5. Klicka på OK.

Kommentarer 

Om skapandet av miniatyrer för tillfällig lagring sänker dina prestanda, ändrar du inställningen till permanent lagring.