Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetNthRecord
 

GetNthRecord

Returnerar innehållet i fält från det angivna postnumret.

Format 

GetNthRecord (fält;postnummer)

Parametrar 

fält - ett relaterat fält eller repeterat fält eller ett uttryck som returnerar ett fält eller ett repeterad fält.

postnummer - numret på den post som du vill ha data ifrån

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Resultatet av GetNthRecord () kommer inte att uppdateras när posten som GetNthRecord () refererar till är en annan post än den där beräkningen håller på att utvärderas.

GetNthRecord från aktuell tabell returnerar den nionde posten i sökresultatet enligt sorteringen av aktuell tabell.

GetNthRecord för en relaterad tabell returnerar den n:te posten i den relaterade uppsättningen (relativt till aktuell post), baserat på relationens sorteringsordning.

Exempel 1 

GetNthRecord (Förnamn ; 2) returnerar innehållet i fältet Förnamn för post 2 i den aktuella tabellen.

Exempel 2 

GetNthRecord (Förnamn ; Get ( Postnummer ) + 1 ) returnerar innehållet i fältet Förnamn för nästa post i den aktuella tabellen.

Exempel 3 

GetNthRecord (Kontakter::Förnamn ; 2) returnerar innehållet i fältet Förnamn för post 2 i tabellen Kontakter.

Exempel 4 

GetNthRecord (Kontakter::Har repetitioner[2] ; 2) returnerar innehållet i den andra repetitionen av fältet Har repetitioner för post 2 i tabellen Kontakter.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Sortera poster