Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsTimestamp
 

GetAsTimestamp

Returnerar data som fälttypen tidsstämpel.

Format 

GetAsTimestamp (text)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält, numeriskt fält, datumfält eller tidsfält.

Returnerad datatyp 

tidsstämpel

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Använd med formler som innefattar tidsstämplar. Textsträngarnas format måste vara ett datum följt av ett klockslag. Formatet för text måste vara detsamma som det numeriska datum- och tidformatet i systemet där filen skapades. Ett tal betraktas som antalet sekunder efter 0001-01-01. Varje dygn innehåller 86 400 sekunder.

Exempel 1 

GetAsTimestamp("2019-04-05 04:05:06") returnerar 2019-04-05 04:05:06.

GetAsTimestamp (50000) returnerar 0001-01-01 13:53:20.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Om tidsstämpelfält