Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsDate
 

GetAsDate

Returnerar datum i text som fälttypen datum.

Format 

GetAsDate (text)

Parametrar 

text – valfritt textuttryck eller textfält som innehåller text med samma utformning som datumet i systemet där filen skapades.

Returnerad datatyp 

datum

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd med formler som innefattar datum eller datumfunktioner; använd funktionen GetAsDate eller Date för att mata in en datumkonstant i en formel. Formatet för datum i text måste vara detsamma som det numeriska datumformatet i systemet där filen skapades.

Du kan även använda den här funktionen för att konvertera antalet dagar till ett datum. Om du anger ett tal som parameter måste det vara mellan 1 (för 0001-01-01) och 1460970 (för 4000-12-31).

Kommentarer 

Om funktionen returnerar ett tal i stället för ett datum öppnar du dialogrutan Beräkning och kontrollerar att datum är angivet som Beräkningsresultat.

Exempel 1 

GetAsDate("2019-03-03") returnerar 2019-03-03. Datumåtgärder kan utföras på det här resultatet med funktionen Date.

Exempel 2 

GetAsDate(737342) returnerar 2019-10-10. Talet 737342 anger antalet dagar sedan 0001-01-01.

Exempel 3 

Använd följande formel om du vill räkna antal dagar som har passerat mellan värden i två tidsstämpelfält:

GetAsDate ( EndDate ) - GetAsDate ( StartDate ) returnerar 90 om värdet i fältet EndDate är 2019-04-01 01:00 och värdet i fältet StartDate är 2019-01-01 23:15.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler