Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsternamn )
 

Get ( Fönsternamn )

Returnerar namnet på fönstret där scriptet körs.

Format 

Get ( Fönsternamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Returnerar en tom sträng om det inte finns något fönster.

Kommentarer 

Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.

Du kan ange fönsternamnet med scriptsteget Ange fönsterrubrik.

Exempel 1 

Det finns två fönster, Lärare och Studenter, som visar samma layout. Layouten innehåller ett beräkningsfält vars värde inte lagras som innehåller Get ( Fönsternamn ). När fönstret Lärare uppdateras returneras Lärare och när fönstret Studenter uppdateras returneras Studenter.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler