Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( UUID )
 

Get ( UUID )

Returnerar text som motsvarar en unik identitetsbeteckning (Universal Unique Identifier, UUID).

Format 

Get ( UUID )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Returnerar en unik sträng på 16 byte (128 bitars). Du kan exempelvis använda den här funktionen om du vill generera ett unikt post-ID.

För ej lagrade beräkningar returneras en ny sträng varje gång som Get ( UUID ) utvärderas.

Exempel 1 

Automatisk inmatning av beräkning: Ange beräkningen Get ( UUID ) med automatisk inmatning i ett textfält. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.

Alla nya poster har ett unikt ID i fältet – t.ex.:

E47E7AE0-5CF0-FF45-B3AD-C12B3E765CD5

Du kan göra så här för att definiera ett fält som primärnyckel om du inte kan använda funktionen Get ( UUIDNummer ) eftersom den kräver en senare version av FileMaker Pro Advanced.

Exempel 2 

Ej lagrad beräkning: Ange beräkningen Get ( UUID ) i ett beräkningsfält. Vid Tillval för lagring väljer du Lagra inte beräkningsresultatet. Varje gång en post blir åtkomlig skapas en ny sträng.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Funktionen Get ( UUIDNummer )

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler