Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( ScriptAnimeringsLäge )
 

Get ( ScriptAnimeringsLäge )

Returnerar 1 (sant) om animeringar är aktiverade i det aktuella scriptet. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

Get ( ScriptAnimeringsLäge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Animeringar är avstängda som standard medan ett script körs.

Exempel 1 

Returnerar 1 när det aktuella scriptet har ställts in för att aktivera animeringar med hjälp av scriptsteget Ange animering för layoutobjekt.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler