Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Zonövervakningshändelser )
 

Get ( Zonövervakningshändelser )

Returnerar händelser som orsakade scriptet som angetts i scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning att köras.

Format 

Get ( Zonövervakningshändelser )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Om en händelse får scriptet som anges i scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning att köras, returnerar denna funktion:

namnet på zonövervakningen

Tidsstämpeln då iOS-enheten anlände eller lämnade den övervakade zonen

Tidsstämpeln formateras baserat på lösningens konfiguration och använder antingen språket där lösningen skapades eller systemspråket.

1 om iOS-enheten anlände till den övervakade zonen och annars 0

Händelserna för varje övervakare visas i kronologisk ordning, från den tidigaste händelsen, i följande format:

<regionnamn>

<tidsstämpel>; <1 eller 0>

<tidsstämpel>; <1 eller 0>

<tidsstämpel>; <1 eller 0>

Kommentarer 

Om en användare anlände till eller lämnade en övervakad region medan FileMaker Go inte användes, levereras iOS-notifieringar när FileMaker Go återkommer till förgrunden. Detta kan få funktionen Get ( Zonövervakningshändelser ) att returnera flera värden.

Exempel 1 

I följande exempel använder en lösning scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning för att övervaka en region för iBeacons. Övervakarens namn är BeaconÖvervakare. Scriptet använder en dialogruta för att visa information om iOS-enheter som ankommer till eller lämnar den övervakade regionen.

Visa anpassad dialogruta ["Ny iOS-enhet detekterad" ; Get ( Zonövervakningshändelser ) ]

I det här exemplet skapades lösningen med språket Tyska och FileMaker Go använder systeminställningarna. Dialogrutan visar följande information om en iOS-enhet ankom till regionen vid 10:45 den 27 januari 2019 och lämnade området några timmar senare.

BeaconÖvervakare
27/1/2019 10:45;1
27/1/2019 13:26;0

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Funktionen RangeBeacons

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler