Referens > Funktioner > Mobila funktioner > RangeBeacons
 

RangeBeacons

Returnerar en lista med iBeacon och deras närhet till en iOS-enhet.

Format 

RangeBeacons (UUID {; tidsgräns; större; mindre})

Parametrar 

UUID – unik identitetsbeteckning för iBeacons att söka efter. UUID:t identifierar en eller flera iBeacons som en specifik typ eller från en viss organisation. iBeacons för alla avdelningar i ett varuhus kan exempelvis dela samma UUID.

tidsgräns – antalet sekunder som funktionen ska vänta innan ett svar returneras. Om tidsgräns inte anges returnerar funktionen ett värde efter fem sekunder.

större – värdet som identifierar en grupp av iBeacons. Till exempel kan alla iBeacons på en viss avdelning i ett varuhus dela samma överordnade värde.

mindre – värdet som identifierar specifika iBeacons i en grupp av iBeacons. Exempelvis kan alla iBeacons i leksaksavdelningen på en viss avdelning i ett varuhus dela samma underordnade värde.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

Text

Kommer från 

FileMaker Pro 15.0

Beskrivning 

FileMaker Go returnerar:

UUID – unik identitetsbeteckning för varje identifierad iBeacon.

större – värdet som identifierar en grupp av iBeacons.

mindre – värdet som identifierar specifika iBeacons i en grupp av iBeacons.

närhet – ett värde som anger den relativa närheten till en iBeacon. Returnerar följande:

0 (Okänd) Närheten till iBeacon kunde inte bestämmas.

1 (Intill) iBeacon är mycket nära iOS-enheten.

2 (Nära) iBeacon är relativt nära iOS-enheten.

3 (Långt bort) iBeacon långt från iOS-enheten.

noggrannhet – närhetsvärdets noggrannhet, mätt i meter från iBeacon. Detta värde hjälper dig att skilja mellan iBeacons som har samma närhetsvärde. Ett negativt värde betyder att noggrannheten inte kunde bestämmas.

rssi – signalstyrkan från iBeacons, mätt i decibel.

Kommentarer 

Om inga iBeacons överensstämmer med villkoret, returnerar den här funktionen en tom sträng.

Om iOS-inställningen för Platstjänster är avstängd, returnerar den här funktionen en tom sträng.

Om sökningen är ogiltig returnerar funktionen ett frågetecken (?).

Exempel 1 

RangeBeacons("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C") returnerar information om alla närliggande iBeacons med angivet UUID:

D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 10, 1, 0, -1.00, 0
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 5, 1, 3, 14.68, -79
D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C, 5, 2, 3, 18.96, -81

Exempel 2 

RangeBeacons("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C"; 30) returnerar resultatet efter 30 sekunder.

Exempel 3 

RangeBeacons("D9B9EC1F-XXXX-YYYY-80A9-1E39D4CEA95C"; 20; 10; 1) returnerar information om iBeacons med angivet UUID med ett värde för större på 10 och ett värde för mindre på 1. Den returnerar resultatet efter 20 sekunder.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om funktioner

Om formler