Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( ÖppenPoststatus )
 

Get ( ÖppenPoststatus )

Returnerar ett tal som anger status för den aktuella posten.

Format 

Get ( ÖppenPoststatus )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 för en stängd (verkställd) post

1 för en ny post som inte har sparats.

2 för en ändrad post som inte har sparats.

3 för en borttagen post som inte har sparats.

Kommentarer 

Den här funktionen returnerar tillståndet för den aktuella posten som hör till den aktuella användaren. Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 1 om den aktuella posten är en ny post som inte har sparats av den aktuella användaren.

Exempelscript finns i scriptsteget Återställ post/sökpost.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler