Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalPoständringar )
 

Get ( AntalPoständringar )

Returnerar det totala antalet gånger aktuell post har ändrats.

Format 

Get ( AntalPoständringar )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du verkställer ändringar genom att t.ex. göra följande:

Klicka utanför alla fält (posten stängs).

Gå till en annan post.

Växla till sökläge.

Om flera fönster är öppna och du klickar i ett annat fönster verkställs inte ändringar av posten.

Om ändringar görs i n fält och ändringarna i alla n fälten verkställs samtidigt, ökar resultatet med ett (1). Om ändringar görs i n fält och varje ändring verkställs för sig, ökar resultatet med n.

Kommentarer 

Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Get ( AntalPoständringar ) returnerar NULL för ODBC-datakällor.

Exempel 1 

Returnerar 0 om posten inte har ändrats sedan den skapades.

Relaterade avsnitt 

Spara och kopiera filer

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler