Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Postbehörighet )
 

Get ( Postbehörighet )

Returnerar ett tal som motsvarar den aktuella postens behörighet, som tilldelats i dialogrutan Anpassad postbehörighet.

Format 

Get ( Postbehörighet )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 om den anpassade postbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto varken har gjort inställningen ja för behörigheten Visa eller Redigera för den aktuella posten.

1 om den anpassade postbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto har Visa inställt på ja för den aktuella posten, eller om Visa är inställt på begränsad och den definierade beräkningen för begränsad behörighet returnerar värdet sant.

Obs!  Om både Visa och Redigera har inställningen ja returnerar Get ( Postbehörighet ) 2.

2 om den anpassade postbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto har Redigera inställt på ja för den aktuella posten, eller om Redigera är inställt på begränsad och den definierade beräkningen för begränsad behörighet returnerar värdet sant.

Kommentarer 

Get ( Postbehörighet ) returnerar bara information om behörighet som har definierats för poster. Behörighet som har tilldelats via layouter ignoreras. Om du vill kontrollera hela behörigheten för en post bör du kontrollera värdena från både funktionen Get ( Layoutbehörighet ) och Get ( Postbehörighet ).

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Mer information om hur du begränsar behörigheten för poster finns i Ändra behörighet för poster.

Exempel 1 

Returnerar 1 om behörigheten endast tillåter visning av posten.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler