Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutbehörighet )
 

Get ( Layoutbehörighet )

Returnerar ett tal som bygger på behörigheten för poster i den aktuella layouten.

Format 

Get ( Layoutbehörighet )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Du tilldelar behörigheten i dialogrutan Anpassad layoutbehörighet.

Returnerar följande:

0 om den anpassade layoutbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto är inställd på ingen åtkomst för Poster via den här layouten.

1 om den anpassade layoutbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto tillåter endast granskning för Poster via den här layouten. Om databasen öppnas med endast läsbehörighet returnerar FileMaker Pro Advanced 1 även om layouten inte är skrivskyddad

2 om den anpassade layoutbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto tillåter ändringsbar för Poster via den här layouten.

Kommentarer 

Get ( Layoutbehörighet ) returnerar bara information om behörighet för poster som har definierats för den aktuella layouten. Funktionen ignorerar behörigheten för poster i alla andra layouter. Om du vill kontrollera den fullständiga behörigheten för en layout bör du kontrollera värdena från både Get ( Layoutbehörighet ) och funktionen Get ( Postbehörighet ).

Mer information om hur du begränsar behörigheten i layouter finns i Ändra layoutbehörighet.

Exempel 1 

Returnerar 1 om layouten endast tillåter granskning av posterna.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler