Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( HittadePoster )
 

Get ( HittadePoster )

Returnerar antalet poster i aktuella hittade poster.

Format 

Get ( HittadePoster )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen kan varje fönster ha ett eget antal hittade poster, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 7 när det finns sju hittade poster. Exempel på scripts finns i scriptsteget If.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler