Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuelltDatum )
 

Get ( AktuelltDatum )

Returnerar aktuellt datum enligt systemets kalender.

Format 

Get ( AktuelltDatum )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

datum

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Resultatets format varierar beroende på vilket datumformat som användes när databasfilen skapades. I USA används normalt formatet MM/DD/ÅÅÅÅ för datum. Du kan ändra datumformaten i ditt operativsystem.

Om resultatet visas i ett fält är det utformat enligt datumformatet för fältet i aktuell layout.

Exempel 1 

Returnerar 2/2/2019 om systemdatumet är 2 februari 2019.

Get ( AktuelltDatum ) - Date (1 ; 5 ; 2019 ) returnerar 4 när systemdatumet är inställt på 9 januari 2019.

Exempelscript finns i scriptsteget Avsluta programmet.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler