Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format i layouter > Visa och använda format i layouter
 

Visa och använda format i layouter

1. I layoutläge markerar du ett eller flera objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden för att markera den.

Obs!  Se till att inga objekt eller delar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.

2. I Granskare klickar du på fliken Format Utseende.

När ingenting är markerat på layouten visas formatet som används på layoutbakgrunden i listan Format.

 

För att

Gör så här

Visa alla definierade format i det aktuella temat

Välj Visa alla.

Använda ett annat format på ett objekt eller en del

Välj ett annat format i listan Format.

Kommentarer 

Se till att huvuddelen är inställd som genomskinlig om ändringarna du gör i layoutbakgrundens format inte syns i layouten. Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter.

Relaterade avsnitt 

Skapa och arbeta med format i layouter

Redigera eller skapa format i layouter

Kopiera formateringsattribut i layouter

Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden

Prioritering som används för att visa formateringsattribut