Söka efter poster > Utvidga (bredda) en sökning
 

Utvidga (bredda) en sökning

Genom att utvidga en sökning kan du hitta fler lämpliga poster utan att börja om på nytt om du t.ex. har gjort en tidigare sökning alltför snäv. Om du vill söka efter poster med utgångspunkt i flera villkor i samma eller olika fält (sökning med logiskt ELLER) utför du en sökning, anger nästa villkor och väljer sedan Sökposter > Utvidga sökning.

Så här utvidgar du en sökning:

1. Utför en sökning, så att databasen innehåller hittade poster.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

2. Växla tillbaka till sökläget och ange ett villkor för att utvidga sökningen.

3. Välj Sökposter > Utvidga sökning.

Exempel

Om du t.ex. först har sökt efter kunder i New York kan du utvidga sökningen så att den även omfattar kunder i Hongkong:

1. Sök efter New York i fältet Ort.

2. Gå till sökläge och ange en andra sökpost: skriv Hongkong i fältet Ort.

3. Välj Sökposter > Utvidga sökning.

Relaterade avsnitt 

Förfina (begränsa) en sökning

Söka efter dubblettvärden

Söka efter poster med samma sökvillkor i ett fält